ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az NKG Media Kft.. (székhelye: 1011 Budapest, Mária tér 4., Adószám: 28729806-2-41, Cégjegyzékszám: 01-09-371349, Bejegyző bíróság: Fővárosi Cégbíróság. Elérhetőségek: info@nevjegykiraly.hu, mint a forzen.hu és a nevjegykiraly.hu üzemeltetője (a továbbiakban: Szolgáltató), által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Megrendelő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (A Szolgáltató és a Megrendelő vagy Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).
 
 
1.     Általános tudnivalók
 
1.1.        A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Szolgáltató által üzemeltetett www.forzen.hu és www.nevjegykirály.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) található elektronikus névjegykártya, szórólap és plakát készítő cégen (a továbbiakban: Szolgáltató) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.
 
1.2.      A szolgáltató által üzemeltetett Forzen.hu oldalon történő névjegykártya, szórólap és plakát készítés elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
 
1.3.      A szolgáltatást bárki, aki betöltötte 18. életévét jogosult igénybe venni, amennyiben a weboldalon érvényes és sikeres megrendelést ad le, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
 
1.4.      A megrendelés leadása szerződésnek minősül, mely a teljesítésig már nem mondható le. Amennyiben a megrendelő eláll a megrendelés kivitelezésétől, abban az esetben is ki kell fizetnie a megrendelését. (4.5.)
 
1.5.      A monitoron megjelenített színek kis mértékben eltérhetnek* a nyomtatott anyagon megjelenő színektől. Az esetleges színeltérésért, valamint a digitális technológia természetéből adódó minőségi kifogásokért a Szolgáltató nem vállalja a felelősséget.
*A monitorok más nézőszögből más-más színeket mutatnak, a monitor beállításától, illetve a nézőszög 90 foktól eltérő szögeitől is függhetnek. Vegyük figyelembe azt is, hogy a monitorok, kijelzők gyártónként, eszközönként is színeltérést mutatnak. Ha bizonytalan a végeredmény színhelyességében, javasoljuk az otthoni nyomtatón készült próbanyomat készítését, vagy kérje ki szakértő véleményét. Próbanyomat külön díjazás ellenében a Szolgáltatótól is kérhető, annak figyelembevételével, hogy a próbanyomat elkészítési ideje a névjegykártyák elkészítési határidejével azonos átfutású. Ennek módja a már megszerkesztett névjegykártya megrendelése, majd egy órán belüli lemondása, és ezzel azonos időben az info@forzen.hu e-mail címre történő megerősítése.
 
1.6.      A Szolgáltató felelőssége kizárólag a megrendelés összegének meghatározásáig, a darabszám meglétéig, valamint az esetleges *nyomdai hibák kijavításáig terjed.
* Amennyiben a kinyomtatott anyagon a minőségi ellenőrzés és leválogatás ellenére a digitális nyomdagép hibájából adódó hibát észlel (festékpöttyök, nem kívánt csíkozódás), kérjük, mihamarabb jelezze azt ügyfélszolgálatunkon (1.7.) A Szolgáltató a nyomdagép meghibásodásából adódó hibákért felelősséget vállal, melyet garanciában újra nyomtat, így biztosítja azok kijavítását, pótlását a legrövidebb időn belül. Ezen esetben a hibás nyomtatású kinyomtatott anyagok hiánytalan visszaküldése, visszaszolgáltatása ellenében tudjuk az új nyomtatású anyagokat pótolni.
 
1.7.      A megrendelés után amennyiben a Megrendelő utólagos hibát vélt felfedezni a megrendelt névjegykártyán, szórólapon vagy plakáton, valamint valamely oknál fogva eláll a megrendelésétől, úgy erre a megrendeléstől számított 60 percig van lehetősége automatikus rendszerünkben. A rendszer rögzíti a megrendelés pontos idejét, melyről e-mail értesítést is küld. Az e-mailen megjelenő időponthoz képest 60 perce van, hogy lemondja megrendelését. A névjegyeket, szórólapokat vagy plakátokat a megrendeléstől számított 60 percig rendszerünk még nem továbbítja a nyomdába, így 60 perce van a megrendelésének törlésére. Újra szerkesztés, módosítás után ugyanazon megrendelési gyakorlat szerint járhat el.
 
1.8.      A Megrendelő kötelessége, hogy a megbízás teljesítése érdekében a teljesítéshez szükséges minden információval a Szolgáltatót ellássa (regisztrációban megadott adatok hiánytalan és pontos megadása). A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelő által készen feltöltött fájlok tartalmáért, valamint az általa készített nyomatokon szereplő adatok, illetve információk valódiságáért, jogdíjas képek használatáért, azért minden esetben a Megrendelőt terheli a felelősség. A Megrendelő az általa megrendelt munka tartalmáért, szerzői jogaiért, kiadói jogaiért és egyéb jogok sértetlenségéért stb. kizárólagos felelősséget vállal.
Az adatok helyességét, valódiságát a Szolgáltató nem ellenőrzi, a helyesírási hibákért, a feltöltött képek hibáiért felelősséget nem vállal. A bevitt adatokért kizárólag a Megrendelő vállalja a felelősséget. Az utólagosan észlelt ilyen jellegű hibákból adódó újra nyomtatás költsége 1500 Ft + Áfa.

1.9       A feltöltött képek rossz minőségéből (alulexponált, túlexponált, életlen, mobiltelefonnal készült) adódó hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Kérjük megrendelés előtt győződjön meg a felhasználni kívánt képek minőségéről, figyelembe véve a használni kívánt sablonhoz szükséges képméretet. A felhasználó által feltöltött képek eredetéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Jogvédett képek használata esetén a felelősség minden esetben a Megrendelőt terheli.
 
1.10.    Ügyfélszolgálat és Átvevőhely: a Szolgáltató üzlete: 1011 Budapest, Mária tér 4. Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: (hétköznapokon: Hétfő, Kedd, Csütörtök. 9.00-15.00)
Internet cím: forzen.hu
E-mail: info@forzen.hu
Felhívjuk figyelmét, hogy e-mailjét, telefonhívását munkaszüneti- és ünnepnapokon nem áll módunkban kezelni!
 
1.11.     A névjegyszerkesztő programunk az alábbi böngészőkkel teszteltük:
Safari: 10.1.1 A program kifogástalanul működik
Google Chrome: 75.0.3770.100 A program kifogástalanul működik 
Mozilla Firefox: 55.0.3 A program kifogástalanul működik
Internet Explorer: 11.0.9600.17937 Megjelenítési problémák tapasztalhatók
Microsoft EdgeHTML: 17.17134: A program kifogástalanul működik 
 
A legjobb felhasználói élmény érdekében javasolt böngésző: Google Chrome
 
2.    Regisztráció
 
2.1.         A forzen.hu oldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, aki betöltötte 18. életévét. A jelen internetes oldalon megtalálható szolgáltatások igénybevételére vonatkozó jogosultságnak feltétele az oldalon felhasználóként történő Regisztráció. A rendszerünk felépítése szerint a lehető legjobb felhasználói élmény nyújtása érdekében a Forzen szerkesztőprogram használata kötelező *Regisztrációhoz kötött. *Regisztrációt vagy a szerkesztési munka előtt, vagy azt követően tegye meg, ellenkező esetben a rendszer nem tárolja a szerkesztett munkálatokat a következő ki- és belépésnél. Amennyiben a regisztrált Megrendelő a weboldalon érvényes és sikeres megrendelést ad le, továbbá elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, bekerül az adatbázisba. Adatbázisunkban a szerkesztett tervezettel 365 napon keresztül szerepel, mely tervezet ezen időintervallumon belül bármikor újra nyomtatható az éppen aktuális díjazás ellenében; szerkeszthető, módosítható és rendelhető. Minden egyes megrendelés után 365 napig tárolódnak az adatai adatbázisunkban. Amennyiben törli az adatbázisból Regisztrációját, azt az fiókján keresztül teheti meg (Saját fiók/Adataim módosítása/Regisztráció törlése). A Szolgáltató a Megrendelő vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni, majd ezt követően telefonos visszahívást kezdeményezhet a pontos adategyeztetés és megrendelés megerősítése céljából. Minden rendelésről e-mailes visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről és a várható átvételi időpontról. Az irodánkban történő (admin regisztráció) folyamán a megrendelő az email címével, jelszóemlékeztető kérésével tud belépni a foókjába. A regisztrációját illetve adatait ott tudja törölni illetve módosítani.
 
2.2.        A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Aktív rendelést megrendelés után lakcímváltozást, szállítási cím változást, telefonszám változást érintő adatok módosítására a forzen.hu oldalon vagy e-mail címen van lehetőség.
 
3.    A névjegykártya, szórólap, plakát kiválasztása, képfeltöltés

3.1.      A vásárlónak lehetősége van választani a felkínált sablonok közül, vagy akár egyedi igényekre szabott névjegykártyát, szórólapot, plakátot is rendelhet saját feltöltött képeivel. Megrendelő a Forzen szerkesztő segítségével elkészítheti névjegykártyáját, szórólapját vagy plakátját. Az általa szerkesztett tervezet elfogadása után a „Megrendelem” gombra kattintva megnézheti, átolvashatja, ellenőrizheti, illetve a számla végösszegét is megtalálhatja. Itt egyben leellenőrizheti rendelését, regisztrációs adatainak helyességét is, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthat, javíthat is. A rendszer automatikusan kiszámítja a rendelés bruttó végösszegét. Mindezek után a Megrendelő megadja a szállítási-, és kiválasztja a fizetési paramétereket és az azoknak megfelelő lépéseket véghez viszi. A Szolgáltató a megrendelést írásban, elektronikus úton visszaigazolja.
 
3.2.      A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelő által az online rendszeren keresztül feltöltött saját kép-, illetve dizájn-anyag minőségéből eredő reklamációkért. Minden esetben a Szolgáltató saját szakmai belátása szerint, optimális festékterhelésre állítja be a nyomat minőségi paramétereit.
 
4.  Ajándékutavány vásárlás
 
A forzen.hu weboldalon, illetve a Szolgáltató irodájában lehetősége van egyedi, tetszőleges pénzösszegre kiállítható Ajándékutalvány vásárlására. A megvásárolt Ajándékutalványt csak a Névjegykirály.hu weboldalon vagy személyesen a Szolgáltató irodájában tudja felhasználni és csak abban az összegben, amely összeget a vásárlója pénztárunkba befizetett, illetve átutalt. Abban az esetben, ha az ajándékkártyára vásárolt termék/termékek összege nem éri el az ajándékkártya értékét, pénzt visszafizetni nem áll módunkban. A fennmaradó összeget a forzen.hu oldalon regisztrált Felhasználó/Megrendelő fiókjában kezeljük, és onnan az utolsó vásárlását követő egy éven belül bármikor felhasználhatja megrendelései során. Egy évet követően az ajándékutalvány összegét levásároltnak/felhasználtnak tekintjük. Az Ajándékutalvány a vásárlástól, illetve a regisztrációja (annak aktiválásától kezdődően) az utolsó felhasználása után 1 évig marad aktív. Az Ajándékutalvány lejárati idejének meghosszabbítására nincs mód. Az Ajándékutalványt csak egyszer lehet aktiválni, melyet automatikus rendszerünk e-mailben kommunikál a Regisztrálóval/Megrendelővel. Az Ajándékutalvány átruházható, megvásárlása után a Szolgáltató segít a felhasználásában, de eltűnése és illetéktelen kezekben történő felhasználása már az Ajándékutalvány vásárlójának a felelőssége. Az Ajándékutalvány összege/értéke készpénzre át nem váltható. Az Ajándékutalványon elkölthető összeg minden esetben bruttó (áfás) összeget jelöl.
Csak abból a fiókból lehet az Ajándékutalványt felhasználni, ahol regisztrálásra került. Az Ajándékutalvány (értékének) másik fiókba történő átkönyvelésre nincs lehetőség.
 
5.  Árak és fizetési feltételek
 
5.1.      Az ajánlati ár és a számlázott ár egyaránt bruttó (áfás) egységár. Az árak a rendelés időpontjában érvényes listaárak, az áfát tartalmazzák. A Szolgáltató fenntartja a lehetőségét a postai kézbesítés e-mailen történő megrendelésének, melynek összege a számlához hozzáadódik, mint szállítási költség.
 
5.2.      A Szolgáltató. által üzemeltetett Forzen szerkesztő program 0-24 órás üzemidőben működik. Megrendelése minden nap 17:00-ig* kerül nyilvántartásba (forduló nap).
*Ha egy Megrendelőtől azonos napon több megrendelés is érkezik, de valamelyik rendelése 17:00 utáni időpontban történik, abban az esetben az átvételi nap későbbi napra tolódik át. A megrendelés teljesítéséről e-mailes értesítést kap, melyben rögzítve lesz az átvétel pontos időpontja és helye is. A megrendeléseket rendszerünk külön kezeli, nincs mód azok összevonására.
 
5.3.      Többféle fizetési mód választható:
 
- Biztonságos online fizetés  paypal rendszerrel
 
- Előre fizetés banki átutalással.

A megrendelt terméket csak az ellenérték megérkezésének regisztrálása, valamint a Megrendelés beérkezése után kezdi el a Szolgáltató gyártani.
 
5.4.      A névjegykártyák, szórólapok vagy plakátok elkészítésének ár változtatási jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Időszakos kedvezményt a Szolgáltató eszközölhet, mely attól a perctől lép érvénybe, melytől a Szolgáltató azt kiírta. Az annál korábbi rendelésekre ezen kedvezmény nem vonatkozik. A kedvezmény addig használható fel ameddig az akció ideje tart.
 
5.5.      Elállás esetén a Szolgáltató a termék vételárát nem köteles visszatéríteni (lásd 1.4. pont).
A 45/2014.(II.26) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvény értelmében a Megrendelő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlási szándékától. A törvény részlete az alábbiakban olvasható: „ A felek eltérő megállapodása hiányában a Vásárló nem gyakorolhatja a törvényi előírás szerinti elállási jogot az alábbi esetek alkalmával olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó.
 
5.6.      Amennyiben a Megrendelő a megrendelését weboldalunkon adja le, akkor a PTK.211 §-a szerint köteles a megrendelés tárgyát átvenni.
 
5.7.      Ha a Megrendelő a termék átvételét megtagadja vagy elmulasztja, a legyártott, de át nem vett áru, vagy a megrendelt, de le nem gyártott áru összes felmerült költsége leszámlázásra, illetve behajtásra kerül. A fenti árut a Megrendelő költségére és kockázatára, havi 5% tárolási díj ellenében raktározza a Szolgáltató. Ha a Megrendelő az árut készre jelentéstől számított 3 hónap elteltével sem veszi át, a Szolgáltató a Megrendelő külön értesítése nélkül is megsemmisítheti.

6.  Megrendelés, átvétel.
 
6.1.      Amennyiben a Megrendelő rendelését munkanapokon 17:00 óráig leadja, a Szolgáltató a névjegykártyák, szórólapok vagy plakátok nyomtatását 5 munkanapon belül teljesíti és az átvételi helyen (1011 Budapest, Mária tér 4.) az átvételét biztosítja. A péntek 17:00 után leadott rendelések esetében a következő hét első munkanapján kezdődik a termék előállítása. A megrendelést 5 munkanapon belül tudja a Szolgáltató leghamarabb teljesíteni és biztosítani az átvételét az átvevőhelyen. Banki előre utalás esetén a Szolgáltató bankja által könyvelt pénzösszeg beérkezésének időpontjától számított 5 munkanapon belül történhet a teljesítés.
 
6.2.      Ha az átvétellel kapcsolatban kérdésed vagy kérésed van, hívd az irodai számunkat!
 
7. Egyéb tudnivalók:
 
7.1.      A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
 
7.2.      Az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával és a regisztrációval Ön hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. Az erre vonatkozó információkat megtalálhatja az *Adatvédelmi Tájékoztatóban.
 
A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.
 
* Adatvédelmi tájékoztató
A Szolgáltató (továbbiakban: Adatkezelő) online névjegykártya, szórólap vagy plakát (kiadványok) készítésével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait. 


Az adatkezelő címe: 1011 Budapest, Mária tér 4.
Az adatkezelő elérhetősége: +36-70-644-6439

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés). 

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

A megrendelő a megrendelés elküldésével kijelenti, hogy az általa szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek.
Abban az esetben, ha a megrendelő jelentkezett hírlevél szolgáltatásunkra, a Szolgáltató a nyilvántartott adatokat kizárólag saját marketing és statisztikai célok érdekében használja fel, azokat harmadik személy részére nem adja ki.
Amennyiben a megrendelő nem jelentkezik hírlevél szolgáltatásunkra, akkor adatait csak a termékek gyártási, számlázási, nyomdai, valamint szállítási feladataihoz használja fel, azokat harmadik személy részére nem adja ki.
Az érintettek köre: regisztrált felhasználók

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Számlázási cím, valamint cégek esetében adószám.

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.


Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
- A Szolgáltató kereskedelmi munkatársai. 

- KBOSS.hu Kft. (számlázz.hu)
 
Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok, az utolsó belépéstől számított 366. napon automatikusan törlésre kerülnek.

A vásárló automatikus rendszerünkben kérelmezheti:

- személyes adatainak helyesbítését, 
- személyes adatainak törlését

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait. 

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól a saját fiók automatikus rendszerében tájékozódhat/ módosíthat.


Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót a felhasználók előzetes értesítése nélkül egyoldalúan módosíthatja.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: 
Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)
 
7.3       A Szolgáltatónak joga van az elkészült terméket mintaként felhasználni, azt referenciaként bemutatni.
 
7.4.      Amennyiben a Megrendelő feliratkozott a hírlevél szolgáltatásra a számára kiküldött hírlevelet a későbbiekre vonatkozóan következmény nélkül lemondhatja.
 
7.5.      A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
 
7.6.      Szerzői jog: a Szolgáltató által készített mindennemű grafikai alkotás.
           
7.7.      Jelen szerződési feltételek 2024. március 27. napjától érvényesek. A Szolgáltató a Megrendelőnek küldött elektronikus megrendeléssel kapcsolatos értesítőkhöz nem mellékeli a jelen ÁSZF-et, de a honlapján mindig és mindenkor elérhetővé teszi.
 
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok mérvadók, különös tekintettel a Magyarország Polgári Törvénykönyvére.
 
Megrendelő a jogait az alábbi elérhetőségen gyakorolhatja:
1011 Budapest, Mária tér 4. Szolgáltató irodája
 
A Megrendelő a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint panaszával fordulhat a Magyar Köztársaság Adatvédelmi biztosához.
Üzemeltető Adatkezelési
Szolgáltató az általa nem kivédhető, esetleges „vis major” által bekövetkezett felhasználói kárért felelősséget nem vállal.