ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Simon Design Stúdió KFT. (székhelye: 1011 Budapest, Mária tér 4., Adószám: 25115761241, Cégjegyzékszám: 01-09-271456, Bejegyző bíróság: Fővárosi Cégbíróság. Elérhetőségek: info@nevjegykiraly.hu, mint a nevjegykiraly.hu üzemeltetője (a továbbiakban: Szolgáltató), által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Megrendelő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és a Megrendelő vagy Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).
 
 
1.     Általános tudnivalók
 
1.1.        A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Simon Design Studió Kft.  által üzemeltetett www.forzen.hu és www.nevjegykirály.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) található elektronikus névjegykártya, szórólap és plakát készítő cégen (a továbbiakban: SDstudio.hu) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.
 
1.2.      A nevjegykiraly.hu által üzemeltetett Forzen.hu oldalon történő névjegykártya, szórólap és plakát készítés elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
 
1.3.      A szolgáltatást bárki, aki betöltötte 18. életévét jogosult igénybe venni, amennyiben a weboldalon érvényes és sikeres megrendelést ad le, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
 
1.4.      A megrendelés leadása szerződésnek minősül, mely a teljesítésig már nem mondható le. Amennyiben a megrendelő eláll a megrendelés kivitelezésétől, abban az esetben is ki kell fizetnie a megrendelését. (4.5.)
 
1.5.      A monitoron megjelenített színek kis mértékben eltérhetnek * a nyomtatott anyagon megjelenő színektől. Az esetleges színeltérésért, valamint a digitális technológia természetéből adódó minőségi kifogásokért Szolgáltató nem vállalja a felelősséget.
* A monitorok más nézőszögből más-más színeket mutatnak, a monitor beállításától, illetve a nézőszög 90 foktól eltérő szögeitől is függhetnek. Vegyük figyelembe azt is, hogy a monitorok, kijelzők gyártónként, eszközönként is színeltérést mutatnak. Ha bizonytalan a végeredmény színhelyességében, javasoljuk az otthoni nyomtatón készült próbanyomat készítését, vagy kérje ki szakértő véleményét. Próbanyomat külön díjazás ellenében Szolgáltatótól is kérhető, annak figyelembevételével, hogy a próbanyomat elkészítési ideje a névjegykártyák elkészítési határidejével azonos átfutású. Ennek módja a már megszerkesztett névjegykártya megrendelése, majd egy órán belüli lemondása, és ezzel azonos időben az info@nevjegykiraly.hu e-mail címre történő megerősítése.
 
1.6.      A Szolgáltató felelőssége kizárólag a megrendelés összegének meghatározásáig, a darabszám meglétéig, valamint az esetleges *nyomdai hibák kijavításáig terjed.
* Amennyiben a kinyomtatott anyagon a minőségi ellenőrzés és leválogatás ellenére a digitális nyomdagép hibájából adódó hibát észlel (festékpöttyök, nem kívánt csíkozódás), kérjük, mihamarabb jelezze azt ügyfélszolgálatunkon (1.7.) A Névjegykirály.hu a nyomdagép meghibásodásából adódó hibákért felelősséget vállal, melyet garanciában újranyomtat, így biztosítja azok kijavítását, pótlását a legrövidebb időn belül. Ezen esetben a hibás nyomtatású kinyomtatott anyagok hiánytalan visszaküldése, visszaszolgáltatása ellenében tudjuk az új nyomtatású anyagokat pótolni.
 
1.7.      A megrendelés után amennyiben a Megrendelő utólagos hibát vélt felfedezni a megrendelt névjegykártyán, szórólapon vagy plakáton, valamint valamely oknál fogva eláll a megrendelésétől, úgy erre a megrendeléstől számított 60 percig van lehetősége automatikus rendszerünkben. A rendszer rögzíti a megrendelés pontos idejét, melyről e-mail értesítést is küld. Az e-mailen megjelenő időponthoz képest 60 perce van, hogy lemondja megrendelését. A névjegyeket, szórólapokat, vagy plakátokat a megrendeléstől számított 60 percig rendszerünk még nem továbbítja a nyomdába, így 60 perce van a megrendelésének törlésére. Újraszerkesztés, módosítás után ugyanazon megrendelési gyakorlat szerint járhat el.
 
1.8.      A Megrendelő kötelessége, hogy a megbízás teljesítése érdekében a teljesítéshez szükséges minden információval a Szolgáltatót ellássa (regisztrációban megadott adatok hiánytalan és pontos megadása). A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelő által készen feltöltött fájlok tartalmáért, valamint az általa készített nyomatokon szereplő adatok, illetve információk valódiságáért, jogdíjas képek használatáért, azért minden esetben a Megrendelőt terheli a felelősség. A Megrendelő az általa megrendelt munka tartalmáért, szerzői jogaiért, kiadói jogaiért és egyéb jogok sértetlenségéért stb. kizárólagos felelősséget vállal.
Az adatok helyességét, valódiságát a Szolgáltató nem ellenőrzi, a helyesírási hibákért, a feltöltött képek hibáiért felelősséget nem vállal. A bevitt adatokért kizárólag a Megrendelő vállalja a felelősséget. Az utólagosan észlelt ilyen jellegű hibákból adódó újra nyomtatás költsége 1500 Ft + Áfa.
 
1.9       A feltöltött képek rossz minőségéből (alulexponált, túlexponált, életlen, mobiltelefonnal készült) adódó hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Kérjük megrendelés előtt győződjön meg a felhasználni kívánt képek minőségéről, figyelembe véve a használni kívánt sablonhoz szükséges képméretet. A felhasználó által feltöltött képek eredetéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Jogvédett képek használata esetén a felelősség minden esetben a Megrendelőt terheli.
 
1.10.    Ügyfélszolgálat és Átvevőhely: Simon Design Stúdió KFT. helye: 1011 Budapest, Mária tér 4. Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: (hétköznapokon: H-P. 9.00-17.00)
Internet cím: www.nevjegykiraly.hu
E-mail: info@nevjegykiraly.hu
Felhívjuk figyelmét, hogy e-mailjét, telefonhívását munkaszüneti- és ünnepnapokon nem áll módunkban kezelni!
 
1.11.     A névjegyszerkesztő programunk az alábbi böngészőkkel teszteltük:
Safari: 10.1.1 A program kifogástalanul működik
Google Chrome: 75.0.3770.100 A program kifogástalanul működik 
Mozilla Firefox: 55.0.3 A program kifogástalanul működik
Internet Explorer: 11.0.9600.17937 Megjelenítési problémák tapasztalhatók
Microsoft EdgeHTML: 17.17134: A program kifogástalanul működik 
 
A legjobb felhasználói élmény érdekében javasolt böngésző: Google Chrome
 
2.    Regisztráció
 
2.1.         A nevjegykiraly.hu oldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, aki betöltötte 18. életévét. A jelen internetes oldalon megtalálható szolgáltatások igénybevételére vonatkozó jogosultságnak feltétele az oldalon felhasználóként történő Regisztráció. A rendszerünk felépítése szerint a lehető legjobb felhasználói élmény nyújtása érdekében a Forzen szerkesztőprogram használata kötelező *Regisztrációhoz kötött. *Regisztrációt vagy a szerkesztési munka előtt, vagy azt követően tegye meg, ellenkező esetben a rendszer nem tárolja a szerkesztett munkálatokat a következő ki- és belépésnél.) Amennyiben a regisztrált Megrendelő a weboldalon érvényes és sikeres megrendelést ad le, továbbá elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, bekerül az adatbázisba. Adatbázisunkban a szerkesztett tervezettel 365 napon keresztül szerepel, mely tervezet ezen időintervallumon belül bármikor újranyomtatható az éppen aktuális díjazás ellenében; szerkeszthető, módosítható és rendelhető. Minden egyes megrendelés után 365 napig tárolódnak az adatai adatbázisunkban. Amennyiben törli az adatbázisból Regisztrációját, azt az fiókján keresztül teheti meg (Saját fiók/Adataim módosítása/Regisztráció törlése). A Szolgáltató a Megrendelő vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni, majd ezt követően telefonos visszahívást kezdeményezhet a pontos adategyeztetés és megrendelés megerősítése céljából. Minden rendelésről e-mailes visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről és a várható átvételi időpontról.
 
2.2.        A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Aktív rendelést megrendelés után lakcímváltozást, szállítási cím változást, telefonszám változást érintő adatok módosítására a nevjegykiraly.hu oldalon vagy e-mail címen van lehetőség.

2.3.        A jelen ÁSZF értelmében a regisztrálók elfogadják, hogy az aktualitásokról hírlevél formájában értesülnek, amit a hírlevelekben található linken bármikor visszamondhatnak.
 
3.    A névjegykártya, szórólap, plakát kiválasztása, képfeltöltés


 
3.1.      A vásárlónak lehetősége van választani a felkínált sablonok közül, vagy akár egyedi igényekre szabott névjegykártyát, szórólapot, plakátot is rendelhet, saját feltöltött képeivel. Megrendelő a Forzen szerkesztő segítségével elkészítheti névjegykártyáját, szórólapját vagy plakátját. Az általa szerkesztett tervezet elfogadása után a „Megrendelem” gombra kattintva megnézheti, átolvashatja, ellenőrizheti, illetve a számla végösszegét is megtalálhatja. Itt egyben leellenőrizheti rendelését, regisztrációs adatainak helyességét is, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthat, javíthat is. A rendszer automatikusan kiszámítja a rendelés bruttó végösszegét. Mindezek után a Megrendelő megadja a szállítási-, és kiválasztja a fizetési paramétereket, és az azoknak megfelelő lépéseket véghezviszi. Szolgáltató a megrendelést írásban, elektronikus úton visszaigazolja.
 
3.2.      Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelő által az online rendszeren keresztül feltöltött saját kép-, illetve dizájn-anyag minőségéből eredő reklamációkért. Minden esetben a Szolgáltató saját szakmai belátása szerint, optimális festékterhelésre állítja be a nyomat minőségi paramétereit.
 
4.  Ajándékutavány vásárlás
 
A Névjegykirály.hu weboldalon illetve a Simon Design Stúdió Kft. irodájában lehetősége van egyedi, tetszőleges pénzösszegre kiállítható Ajándékutalvány vásárlására. A megvásárolt  Ajándékutalvány csak a Névjegykirály.hu weboldalon vagy személyesen a Simon Design Stúdió Kft. irodájában tudja felhasználni és csak abban az összegben amely összeget a vásárlója pénztárunkba befizetett illetve átutalt. Abban az esetben, ha az ajándékkártyára vásárolt termék/termékek összege nem éri el az ajándékkártya értékét, pénzt visszafizetni nem áll módunkban. A fennmaradó összeget a Névjegykirály.hu oldalon regisztrált Felhasználó/Megrendelő fiókjában kezeljük, és onnan az utolsó vásárlását követő egy éven belül bármikor felhasználhatja megrendelései során. Egy évet követően az ajándékutalvány összegét levásároltnak/felhasználtnak tekintjük. Az ajándékutalvány a vásárlástól illetve a regisztrációja (annak aktiválásától kezdődően) illetve utolsó felhasználása után 1 évig marad aktív. Az Ajándékutalvány hosszabbítására nincs mód. A Névjegykirály.hu ajándékutalványt csak egyszer lehet aktiválni, melyet automatikus rendszerünk e-mailben kommunikál a Regisztrálóval/Megrendelővel. Az ajándékutalvány átruházható, megvásárlása után a Névjegykirály.hu segít a felhasználásában, de eltűnése és illetéktelen kezekben történő felhasználása már az ajándékutalvány vásárlójának a felelőssége. Az ajándékutalvány összege/értéke készpénzre át nem váltható. Az ajándékutalványon elkölthető összeg minden esetben bruttó (Áfa-s) összeget jelöl.
Csak abból a fiókból lehet az ajándékutalványt felhasználni, ahol regisztrálásra került. Az ajándékutalvány (értékének) másik fiókba történő átkönyvelésre nincs lehetőség. 
 
5.  Árak és fizetési feltételek
 
5.1.      Az ajánlati ár és a számlázott ár egyaránt bruttó (ÁFA-s) egységár. Az árak a rendelés időpontjában érvényes listaárak, az Áfa-t tartalmazzák. A Simon Design Stúdió Kft. fenntartja a lehetőségét a postai kézbesítés e-mailen történő megrendelésének, melynek összege számlájához hozzáadódik, mint postai költség.
 
5.2.      A Simon Design Stúdió Kft. által üzemeltetett Forzen szerkesztő program 0-24 órás üzemidőben működik. Megrendelése minden nap 17:00-ig kerül nyilvántartásba (forduló nap).
* Ha egy Megrendelőtől azonos napon több megrendelés is érkezik, de valamelyik rendelése 17:00 utáni időpontban történik, abban az esetben az átvételi nap későbbi napra tolódik át. A megrendelés teljesítéséről e-mailes értesítést kap, melyben rögzítve lesz az átvétel pontos időpontja, és helye is. A megrendeléseket rendszerünk külön kezeli, nincs mód azok összevonására.
 
5.3.      Többféle fizetési mód választható:
 
- Fizetés személyes átvétel esetén a Simon Design Stúdió Kft. üzletében, készpénzzel (Átvételi hely, cím: 1011 Budapest, Mária tér 4. szám).
 
- Előre fizetés banki átutalással. (A megrendelt terméket csak az ellenérték megérkezésének regisztrálása, valamint a Megrendelés beérkezése után kezdi el a Szolgáltató gyártani.)
 
5.4.      A névjegykártyák, szórólapok vagy plakátok elkészítésének ár változtatási jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Időszakos kedvezményt a Szolgáltató eszközölhet, mely attól a perctől lép érvénybe, melytől a Szolgáltató azt kiírta. Az attól korábbi rendelésekre ezen kedvezmény nem vonatkozik. A kedvezmény addig használható fel, ameddig az akció ideje tart.
 
5.5.      Elállás esetén, Szolgáltató a termék vételárát nem köteles visszatéríteni (lásd 1.4. pont).
A 45/2014.(II.26) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvény értelmében a Megrendelő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlási szándékától. A törvény részlete az alábbiakban olvasható: „ A felek eltérő megállapodása hiányában a Vásárló nem gyakorolhatja a törvényi előírás szerinti elállási jogot az alábbi esetek alkalmával olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó.
 
5.6.      Amennyiben Megrendelő a megrendelését weboldalunkon adja le, akkor a PTK.211 §-a szerint köteles a megrendelés tárgyát átvenni.
 
5.7.      Ha a Megrendelő a termék átvételét megtagadja vagy elmulasztja, a legyártott, de át nem vett áru, vagy a megrendelt, de le nem gyártott áru összes felmerült költsége leszámlázásra, illetve behajtásra kerül. A fenti árut a Megrendelő költségére és kockázatára, havi 5% tárolási díj ellenében raktározza a Szolgáltató. Ha a Megrendelő az árut készre jelentéstől számított 3 hónap elteltével sem veszi át, a Szolgáltató a Megrendelő külön értesítése nélkül is megsemmisítheti.
 
 
 
6.  Megrendelés, szállítás
 
6.1.      Amennyiben az Megrendelő rendelését munkanapokon 17:00 óráig leadja, Szolgáltató a névjegykártyák, szórólapok vagy plakátok nyomtatását 5 munkanapon belül teljesíti és az Átvételi helyen az átvételét biztosítja.  (1011. Budapest, Mária tér 4. Simon Design Stúdió Kft.). A péntek 17:00 után leadott rendelések esetében a következő hét első munkanapján kezdődik a termék előállítása. A megrendelést 5 munkanapon belül tudja a Szolgáltató leghamarabb teljesíteni és biztosítani az átvételét az Átvevőhelyen. Banki előreutalás esetén a Szolgáltató bankja által könyvelt pénzösszeg beérkezésének időpontjától számított 5 munkanapon belül történhet a teljesítés.
 
6.2.      A csomagok házhozszállítása  A-K Trans Kft.  futárszolgálattal történik. A címzett tájékoztatást kap a kézbesítés reggelén. A szöveges üzenet tartalmazza a csomag azonosítószámát, a csomag kézbesítésének várható idejét egy három órás intervallumban meghatározva (8-11 óra között), és a címzettnek fenntartott ügyfélszolgálat telefonszámát, ahol a címzett egyeztethet kiszállítással kapcsolatban. A kézbesítés a megadott címre történik, ezért szállítási címként célszerű napközbeni (munkahelyi vagy bármely más, elérhető címet) megadni, és saját neve mellett az átvevő (cég és/vagy) személy nevét megadni. Ha a futár senkit nem talál a címen, értesítést hagy, vagy a Megrendelő által megadott telefonszámon egyezteti a kiszállítás időpontját. A Megrendelő termékrendelés esetén köteles az átvétel időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat még a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével kell dokumentálni.
 
6.4.      Szállítási díjtáblázat:
 
Csomagsúly Szállítási díj/csomag (Ft)
0,1 – 2 kg 1250 Ft
 
Az ár tartalmazza az Áfa-t.
A megrendelt termékek személyes átvételére a Simon Design Stúdió Kft. irodájában van lehetőség:
1011 Budapest, Mária tér 4 szám alatt, munkanapokon H-P. 9.00-17.00 óra között.
A Megrendelő köteles a termék átvételére a megrendelés visszaigazolásában jelzett vagy a Szolgáltatóval leegyeztetett időben.
 
 
 
7. Egyéb tudnivalók:
 
7.1.      A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
 
7.2.      Az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával és regisztrációjával ön hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. Az erre vonatkozó információkat megtalálhatja az * Adatvédelmi Tájékoztatóban.
 
A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.
 
* Adatvédelmi tájékoztató
A Simon Design Stúdió Kft (továbbiakban: Adatkezelő) online névjegykártya, szórólap vagy plakát (kiadványok) készítésével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait. 

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-91273/2015

Az adatkezelő címe: 1011 Budapest, Mária tér 4.
Az adatkezelő elérhetősége: (06-1) 610-00-01

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés). 

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

A megrendelő a megrendelés elküldésével kijelenti, hogy az általa szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek.
Abban az esetben, ha a megrendelő jelentkezett hírlevél szolgáltatásunkra, a Simon Design Stúdió Kft. a nyilvántartott adatokat kizárólag saját marketing és statisztikai célok érdekében használja fel, azokat harmadik személy részére nem adja ki.
Amennyiben a megrendelő nem jelentkezik hírlevél szolgáltatásunkra, akkor adatait csak a termékek gyártási, számlázási, - nyomdai, valamint szállítási feladataihoz használja fel, azokat harmadik személy részére nem adja ki.
Az érintettek köre: regisztrált felhasználók

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím. 

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.


Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
- A Simon Design Stúdió Kft kereskedelmi munkatársai. 
- A-K Trans Kft.

- KBOSS.hu Kft. (számlázz.hu)
 
Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok  az utolsó belépéstől számított 366. napon  autómatikusan törlésre kerülnek.

A vásárló automatikus rendszerünkben kérelmezheti:

- személyes adatainak helyesbítését, 
- személyes adatainak törlését

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait. 

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól a saját fiók automatikus rendszerében tájékozódhat/ módosíthat.


Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót a felhasználók előzetes értesítése nélkül egyoldalúan módosíthatja.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: 
Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)
 
7.3       A Szolgáltatónak joga van az elkészült terméket mintaként felhasználni, azt referenciaként bemutatni.
 
7.4.      Amennyiben Megrendelő feliratkozott a hírlevél szolgáltatásra a számára kiküldött hírlevelet a későbbiekre vonatkozóan következmény nélkül lemondhatja.
 
7.5.      A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
 
7.6.      Szerzői jog: a Szolgáltató által készített mindennemű grafikai alkotás.
           
7.7.      Jelen szerződési feltételek 2018. május 25. napjától érvényesek. A Szolgáltató a Megrendelőnek küldött elektronikus megrendeléssel kapcsolatos értesítőkhöz nem mellékeli a jelen ÁSZF-et, de a honlapján mindig és mindenkor elérhetővé teszi.
 
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok mérvadók, különös tekintettel a Magyarország Polgári Törvénykönyvére.
 
Megrendelő a jogait az alábbi elérhetőségen gyakorolhatja:
1011. Budapest, Mária tér 4. Simon Design Stúdió Kft.
 
A Megrendelő a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint panaszával fordulhat a Magyar Köztársaság Adatvédelmi biztosához.
Üzemeltető Adatkezelési Nyilvántartási száma: NAIH-91273/2015
Szolgáltató az általa nem kivédhető, esetleges „vis major” által bekövetkezett felhasználói kárért felelősséget nem vállal.